smgladkovskiy

GitHub profile

5 Modules

smgladkovskiy/kohana-yamaps

Kohana v3 module to work with Yandex maps / Модуль для Kohana v3 для работы с Яндекс картами

2 watchers
7 stars
1 forks

smgladkovskiy/kohana-ipbwi

IPBWI (Invision Power Board Website Integration) Kohana v3 module (not tested)

2 watchers
4 stars
2 forks

smgladkovskiy/kohana-kladr

Kohana 3 module to work with KLADR / Модуль для Kohana для работы с КЛАДР

1 watchers
3 stars
0 forks

smgladkovskiy/kohana-qrcode

Kohana QR code generator. Based on phpQRcode

1 watchers
9 stars
2 forks

smgladkovskiy/kohana-logapp

Module for application actions logging and table locking in Kohana v3 apps

1 watchers
2 stars
0 forks